Wyniki finansowe

Wyniki finansowe

 

OkresRaport
2018Q2
2018Q1
2017 Raport roczny 2017
2017Q4 Raport 2017Q4
2017Q3 Raport 2017Q3
2017Q2 Raport 2017Q2
2017Q1 Raport 2017Q1
2016 Raport roczny 2016
2016Q4 Raport 2016Q4
2016Q3 Raport 2016Q3
2016Q2 Raport 2016Q2
2016Q1 Raport 2016Q1
2015 Raport roczny 2015
2015Q4 Raport 2015Q4
2015Q3 Raport 2015Q3
2015Q2 Raport 2015Q2
2015Q1 Raport 2015Q1
2014 Raport roczny 2014
2014Q4 Raport 2014Q4
2014Q3 Raport 2014Q3
2014Q2 Raport 2016Q4
2014Q1 Raport 2014Q1
2013 Raport roczny 2013
2013Q4 Raport 2013Q4

Roczne wyniki finansowe (w tys. zł)

 20162015201420132012
Rachunek Zysków i Strat
Przychody netto ze sprzedaży25.332528.833909.753337.973347.8
Zysk (strata) ze sprzedaży-373-780.7-773.05-388.75-477.26
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)-380.94-634.92-805.79-379.04-525.06
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto)-404.78-676.93-846.76-407.04-542.43
Zysk (strata) netto-404.78-676.93-846.76-407.04-542.43
Bilans
Aktywa razem34.68140.182219.231988.8489.01
Aktywa trwałe071.131155.931214.6866.89
Aktywa obrotowe34.6869.051063.3774.12422.13
Należności długoterminowe00000
Należności krótkoterminowe32.0567.96700.21593.81351.33
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2.621.1070.8480.532.96
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem648.84791.821261.2684.01924.88
Zobowiązania długoterminowe030.64120.25222.80
Zobowiązania krótkoterminowe648.84761.181126.38461.21924.88
Kapitał własny razem-614.17-651.64958.031304.79-453.86
Kapitał zakładowy1632.121263.551263.551138.55449.5

Kwartalne wyniki finansowe (w tys. zł)

 2017Q12016Q42016Q32016Q22016Q1
Rachunek Zysków i Strat
Przychody netto ze sprzedaży14003.222.13
Zysk (strata) ze sprzedaży-395.76-260.31-17.39-27.71-51.26
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)-395.76-260.31-12.95-28.04-51.26
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto)-395.76-271.75-13.53-28.54-52.42
Zysk (strata) netto-395.76-271.75-13.53-28.54-52.42
Bilans
Aktywa razem4256.3833.554.916.258.94
Aktywa trwałe4118.7500045.36
Aktywa obrotowe137.6333.554.916.213.58
Należności długoterminowe00000
Należności krótkoterminowe135.0128.654.416.29.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2.634.90.51.924.41
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem5266.31634.31752.14734.22738.4
Zobowiązania długoterminowe000073.51
Zobowiązania krótkoterminowe5266.31634.31752.14734.22664.88
Kapitał własny razem-1009.93-600.76-747.24-728.03-679.46
Kapitał zakładowy1632.121632.121263.551263.551263.55

Wyniki finansowe w pliku edytowalnym

Stoppoint_Wyniki_finansowe