Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 6 listopada 2018 R. 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 28 CZERWCA 2018 R. 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 28 CZERWCA 2017 R. 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 7 grudnia 2016 R. 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 30 CZERWCA 2016 R. 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 30 CZERWCA 2015 R. 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 30 czerwca 2014 R.