http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33335379,stoppoint-sa-9-2019-zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej-spolki