http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33334738,stoppoint-sa-8-2019-tresc-uchwal-podjetych-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-stoppoint-s-a