http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33342790,stoppoint-sa-5-2019-ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki