Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się po przerwie w dniu 5 grudnia 2018 roku, o godzinie 10:30, w lokalu Kancelarii Notarialnej Płaska & Warchoł Notariusze, ul. Szpitalna 8 lok 6, 00-031 Warszawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Paweł Wieliczko – Prezes Zarządu

Załączniki:

NWZ STO 05 12 18