Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2018 STOPPOINT Spółka Akcyjna

05-12-2018 16:26:22 | Bieżący | EBI | 26/2018

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 roku wpłynął do siedziby Spółki życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu, Pana Pawła Wieliczko. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje ww. życiorys, jako uzupełnienie do raportu bieżącego nr 25/2018.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”
  • Paweł Wieliczko – Prezes Zarządu

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy RN NewConnect Paweł Wieliczko