Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STOPPOINT S.A. oraz informacja o uchwale podjętej przed przerwą STOPPOINT Spółka Akcyjna

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się po przerwie w dniu 16 listopada 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia kolejnej przerwy w obradach. Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowienie obrad nastąpi w dniu 29 listopada 2018 roku, o godzinie 10:30, w lokalu Kancelarii Notarialnej Płaska & Warchoł Notariusze, ul. Szpitalna 8 lok 6, 00-031 Warszawa.

Treść uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Marek Nowicki – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

AktNot16_11_2018_NWZA