http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33342681,stoppoint-sa-11-2019-ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia