http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33335452,stoppoint-sa-10-2019-powolanie-zarzadu-spolki-na-nowa-kadencje