http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33121773,stoppoint-sa-2-2019-korekta-raportu-nr-2-2019-z-dnia-30-kwietnia-2019-r-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-stoppoint-s-a-na-dzien-28-maja-2019-r